REKRUTACJA

Szkoła posiada:

 • Mało liczne klasy.
 • Bibliotekę z czytelnią z możliwością korzystania z sieci Internet.
 • Dwie nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym i bezprzewodowym dostępem do sieci Internet.
 • Dwie sale gimnastyczne.
 • Salę zabaw przystosowaną do pracy z sześciolatkami.
 • Nowoczesne boisko o sztucznej nawierzchni trawiastej.
 • Dwa boiska asfaltowe i siłownię.
 • Świetlicę szkolną zapewniającą opiekę nad uczniami w godzinach od 6.30 do 16.30.
 • Stołówkę szkolną wydającą pełne dwudaniowe obiady.
 • Salę teatralną.
 • Sklepik szkolny.

Szkoła zapewnia:

 • Miłą rodzinną atmosferę.
 • Wysoki poziom kształcenia.
 • Możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach na szczeblu szkolnym, rejonowym,  wojewódzkim i ogólnopolskim.
 • Integralne wychowanie małego dziecka przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli dyplomowanych.
 • Bezpieczeństwo - teren szkoły objęty jest całodobowym monitoringiem z rejestracją video, realizowane są liczne programy profilaktyczne.
 • Opiekę pedagoga, pielęgniarki, stomatologa.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Wyjazdy i imprezy integrujące dzieci, rodziców i nauczycieli: pikniki, wycieczki, rajdy, kuligi, ogniska.
 • Cykliczne imprezy i uroczystości: Święto Ziemi, Wigilie klasowe, Piknik Szkolny, zabawy taneczne.
 • Wszystkim klasom nauczania zintegrowanego coroczne wyjazdy na Zielone Szkoły.
 • W czasie wakacji możliwość uczestniczenia w koloniach letnich krajowych i zagranicznych i szkolnej półkolonii
 • W okresie ferii zimowych zajęcia sportowe na sali gimnastycznej oraz wyjazdy na narty.
 • Wszystkim uczniom trzyletni program nauki pływania.
 • Interesujące zajęcia sportowe: piłkę nożną, siatkówkę, bezpłatną gimnastykę korekcyjną, mini tenis ziemny.
 • Uczestnictwo w Uczniowskim Klubie Sportowym "Dzwudziestka".
 • Możliwość rozwoju talentów artystycznych uczniów na zajęciach tanecznych, teatralnych, plastycznych oraz indywidualną grę na instrumentach muzycznych.
 • Możliwość uczestnictwa w gromadach zuchowych.
 • Bogatą ofertę kulturalną: wspólne wyjścia do muzeów, kina i teatru, lekcje muzealne, teatrzyki profilaktyczne w szkole i spotkania z aktorami.
 • Pilotażowy Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – kompetencyjnych (KIP) „Cyfrowa Szkoła”.
 • Indywidualną pracę z dzieckiem, zajęcia wyrównawcze z j.polskiego i matematyki, zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z edukacji plastycznej, artystycznej, matematyczno-przyrodniczej, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych miasta Tarnowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­