ZAKRES OCHRONY I SUMY UBEZPIECZENIA
f-ma InterRisk – 2016/17

zakres

Kwota max.

zakres

Kwota max.

Trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku

11 000 zł

Pobyt w szpitalu wskutek choroby

3 000 zł

Odmrożenia

1 000 zł

Dodatkowe zachorowania ( wg tabeli – np. nowotwór,paraliż, utrata wzroku, słuchu, itd.).

1 000 zł

Oparzenia

1 000 zł

Koszty leczenia wskutek NW

2 500 zł

Pobyt w szpitalu wskutek NW

3 000 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

2 700 zł


Składka – 40 zł/rok 

Opiekun z ramienia InterRisk:
Jan WÓJTOWICZ – 14 627 85 86; 608 772 984

Adres ubezpieczyciela:
InterRisk-  Tarnów, ul. Powstańców Warszawy 3

UWAGA!!!
Każdy uczeń może być dodatkowo ubezpieczony od skutków NW na dowolna kwotę, w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­