pierwsze niepodlegle

stolowka

gornik

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,  dla których  Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 marca 2018 r.
do 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

od 20 sierpnia 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59)

do 20 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

do 24 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do szkoły podstawowej

23 kwietnia 2018 r.
do godz. 12.00

27 sierpnia 2018 r.
do godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej
w postaci pisemnego oświadczenia

od 23 kwietnia 2018 r. od godz. 13.00
do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

od 27 sierpnia 2018 r. od godz. 13.00
do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej

27 kwietnia 2018 r.
do godz. 12.00

29 sierpnia 2018 r.
do godz. 12.00

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­