pierwsze niepodlegle

stolowka

gornik

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych,  dla których  Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów określonych w art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59)

od 12 marca 2018 r.
do 11 maja 2018 r. do godz. 15.00

od 20 sierpnia 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

2

Próba sprawności fizycznej

od 7 maja 2018 r.
do 24 maja 2018 r.

od 22 sierpnia 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

25 maja 2018 r.

27 sierpnia 2018 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59)

do 28 maja 2018 r. do godz. 15.00

do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziału sportowego

30 maja 2018 r.
do godz. 12.00

28 sierpnia 2018 r.
do godz. 12.00

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału sportowego w postaci pisemnego oświadczenia

od 30 maja 2018 r. godz. 13.00
do 7 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

od 28 sierpnia 2018 r. od godz. 13.00
do 29 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sportowego

8 czerwca 2018 r.
do godz. 12.00

30 sierpnia 2018 r.
do godz. 12.00

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­