GIMNAZJUM  nr 9 z Klasami Sportowymi - szkolenie międzyklasowe klasy I – III
(dziewczęta i chłopcy)
Klasa I - nowotworzona
Klasa II   
Klasa III
II .  Dla kandydatów do oddziałów sportowych Gimnazjum:
Kandydaci do klas pierwszych sportowych  są automatycznie kwalifikowani po ukończeniu cyklu szkolenia w szkole podstawowej i otrzymaniu pozytywnej opinii trenera prowadzącego.
Dla kandydatów do oddziałów sportowych  przeprowadza się:
TEST SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ
UWAGI
1.
Próba szybkości
Bieg na 50 metrów
Ocena według tabel punktowych Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej
2.
Próba skoczności
Skok w dal z miejsca
3.
Próba wytrzymałości
bieg na 800 m
4.
Próba zwinności
bieg wahadłowy 4x10m
Kandydaci do klasy pierwszej lekkoatletycznej są oceniani pod kątem uzdolnień kierunkowych przez trenera w czasie:
  1. Treningów w sekcji LA
  2. Zawodów międzyszkolnych
  3. Zawodów dla amatorów
Dla kandydatów do oddzialów sportowych Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie do dnia 10 czerwca  szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikująca przeprowadza testy sprawności fizycznej ogólnej oraz sprawdzian uzdolnień kierunkowych do danej dyscypliny sportowej (w przypadku kandydatów nie biorących udziału w zawodach, turniejach, szkoleniu naborowym). 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­