ODDZIAŁY SPORTOWE O PROFILU PŁYWACKIM
(dziewczęta i chłopcy)
Klasa pływacka 4 - nowotworzona
Klasa pływacka 5
Klasa pływacka 6
Dla kandydatów do klas sportowych Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie do dnia 10 czerwca szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikująca przeprowadza testy sprawności fizycznej ogólnej oraz sprawdzian uzdolnień kierunkowych do danej dyscypliny sportowej ( w przypadku kandydatów nie biorących udziału w zawodach, turniejach, szkoleniu naborowym).
 I. Dla kandydatów do oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej o profilu pływackim przeprowadza się:

TEST SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ
UWAGI
1.
Próba szybkości
Bieg na 50 metrów
Ocena według tabel punktowych Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej
2.
Próba skoczności
Skok w dal z miejsca
3.
Próba wytrzymałości
bieg na 800 m
4.
Próba zwinności
bieg wahadłowy 4x10m

Kandydaci do klasy pływackiej szkoły podstawowej są oceniani pod kątem uzdolnień kierunkowych przez trenera w czasie:
  1. Całorocznej nauki pływania
  2. Zawodów " Już pływam " ( cyklu zawodów dla uczniów klas II - III, będących podsumowaniem nauki pływania)
  3. Szkółki pływackiej prowadzonej dla dzieci z talentem pływackim.
Dla dzieci nie objętych powyższą procedurą przeprowadza się sprawdzian składający się z:

1.
25 metrów stylem grzbietowym
Ocenie podlegają czas i technika pływania
2.
25 metrów stylem dowolnym

GIMNAZJUM NR 9 Z KLASAMI SPORTOWYMI:
Oddzialy sportowe pływackie - grupa między klasowa (kl. I – III) dziewczęta i chłopcy . Dla kandydatów do klas sportowych Gimnazjum:
Kandydaci do klas pierwszych sportowych są automatycznie kwalifikowani po ukończeniu cyklu szkolenia w szkole podstawowej i otrzymaniu pozytywnej opinii trenera prowadzącego.
Dla kandydatów do klas sportowych nie kontynuujących procesu szkolenia po Szkole Podstawowej przeprowadza się:
 

TEST SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ
UWAGI
1.
Próba szybkości
Bieg na 50 metrów
Ocena według tabel punktowych Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej
2.
Próba skoczności
Skok w dal z miejsca
3.
Próba wytrzymałości
bieg na 800 m
4.
Próba zwinności
bieg wahadłowy 4x10m


Dla dzieci nie objętych powyższą procedurą przeprowadza się sprawdzian składający się z:
 

1.
25 metrów stylem grzbietowym
ocenie podlegają czas i technika pływania
2.
25 metrów stylem dowolnym
3.
25 metrów stylem klasycznym
4.
25 metrów stylem motylkowym


Dla kandydatów do oddziałów sportowych Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie do dnia 10 czerwca szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikująca przeprowadza testy sprawności fizycznej ogólnej oraz sprawdzian uzdolnień kierunkowych do danej dyscypliny sportowej  ( w przypadku kandydatów nie biorących udziału w zawodach, turniejach, szkoleniu naborowym).

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­