Klasa piłkarska czwarta - nowotworzona
Klasa piłkarska piąta
Klasa piłkarska szósta

Dla kandydatów do oddziałów sportowych Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie do dnia 10 czerwca  szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikująca przeprowadza testy sprawności fizycznej ogólnej oraz sprawdzian uzdolnień kierunkowych do danej dyscypliny sportowej ( w przypadku kandydatów nie biorących udziału w zawodach, turniejach, szkoleniu naborowym).
I. Dla kandydatów do odziałów sportowych Szkoły Podstawowej o profilu piłkarskim przeprowadza się:
 
TEST SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ
UWAGI
1.
Próba szybkości
Bieg na 50 metrów
Ocena według tabel punktowych Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej
2.
Próba skoczności
Skok w dal z miejsca
3.
Próba wytrzymałości
bieg na 800 m
4.
Próba zwinności
bieg wahadłowy 4x10m
Kandydaci do klasy 4 piłkarskiej szkoły podstawowej są oceniani pod kątem uzdolnień kierunkowych przez trenera w czasie:
  1. Gry w  turniejach halowych
  2. Gry w turnieju naborowym organizowanym przez szkołę
  3. Zawodów międzyszkolnych w roku naborowym.
Dla dzieci nie objętych powyższą procedurą przeprowadza się sprawdzian składający się z:
 
1.
Żonglowanie piłką w czasie 20 s
ocenie podlega technika wykonania ćwiczeń
2.
Prowadzenia piłki slalomem
3.
Strzał na bramkę
4.
Gra kontrolna
GIMNAZJUM NR 9 Z KLASAMI SPORTOWYMI:
Klasa piłkarska I
Klasa piłkarska II
Klasa piłkarska III
Od roku 2014 klasy piłkarskie Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży przy Małopolskim Związku Piłki Nożnej  ( dla czynnych zawodników klubowych ) - obowiązują oddzielne testy sprawności ogónej i specjalistycznej
II .  Dla kandydatów do oddziałów sportowych Gimnazjum :
Kandydaci do klas pierwszych sportowych  są automatycznie kwalifikowani po ukończeniu cyklu szkolenia w szkole podstawowej i otrzymaniu pozytywnej opinii trenera prowadzącego.
Dla kandydatów do klas sportowych nie kontynuujących procesu szkolenia po Szkole Podstawowej przeprowadza się:
 
TEST SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ
UWAGI
1.
Próba szybkości
Bieg na 50 metrów
Ocena według tabel punktowych Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej
2.
Próba skoczności
Skok w dal z miejsca
3.
Próba wytrzymałości
bieg na 800 m
4.
Próba zwinności
bieg wahadłowy 4x10m
Dla uczniów nie objętych powyższą procedurą przeprowadza się sprawdzian składający się z:
1.
Żonglowania piłką w czasie 30 s
Ocenie podlega technika wykonania ćwiczeń, umiejętności taktyczne
2.
Prowadzenia piłki slalomem i w parach
3.
Strzałów na bramkę ( noga lewa i prawa, głową)
4.
Gry kontrolnej

Dla kandydatów do oddziałów sportowych Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie do dnia 10 czerwca  szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikująca przeprowadza testy sprawności fizycznej ogólnej oraz sprawdzian uzdolnień kierunkowych do danej dyscypliny sportowej ( w przypadku kandydatów nie biorących udziału w zawodach, turniejach, szkoleniu naborowym).

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­