Gimnazjum
Klasa koszykówki  (chłopców) pierwsza 

Dla kandydatów do oddziałów sportowych Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie do dnia 10 czerwca  szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikująca przeprowadza testy sprawności fizycznej ogólnej oraz sprawdzian uzdolnień kierunkowych do danej dyscypliny sportowej (w przypadku kandydatów nie biorących udziału w zawodach, turniejach, szkoleniu naborowym).
I. Dla kandydatów do oddziałów sportowych Gimnazjum o profilu koszykówki przeprowadza się:

TEST SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ
UWAGI
1. Próba szybkości Bieg na 50 metrów Ocena według tabel punktowych Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej
2. Próba skoczności Skok w dal z miejsca
3. Próba wytrzymałości bieg na 800 m
4. Próba zwinności bieg wahadłowy 4x10m

Kandydaci do klasy 1 koszykarskiej  są oceniani pod kątem uzdolnień kierunkowych przez trenera w czasie:

  1. Gry w  turniejach halowych
  2. Gry w turnieju naborowym organizowanym przez szkołę
  3. Zawodów międzyszkolnych w roku naborowym.

Dla uczniów nie objętych powyższą procedurą przeprowadza się sprawdzian składający się z:

1.

Podania i chwyty piłki w biegu

ocenie podlega technika wykonania ćwiczeń
2. Prowadzenia piłki slalomem
3. Rzut do kosza w miejscu i biegu
4. Ocena w trakcie gry kontrolnej
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­