2018

Na nasze zaproszenie gościliśmy trzy drużyny zawodników Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze. W piękny słoneczny dzień rozegraliśmy pierwsze mecze kontrolne, mogliśmy skonfrontować nasze umiejętności z reprezentantami nowego klubu patronackiego. Uczniów z uwagą obserwował trener Jan Żurek koordynator grup młodzieżowych Górnika Zabrze. Tarnów, 9 października 2018 r.

Pięć pierwszych i jedno drugie miejsce chłopców, dwa drugie i jedno trzecie miejsce dziewcząt to najlepsze osiągnięcia naszych reprezentantów w Indywidualnych Mistrzostwach Tarnowa w ramach TIMS i Tarnowskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół. Tarnów, 2 października 2018 r. Gratulujemy !

Tegoroczne uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 20 w Tarnowie zbiegły się podpisaniem porozumień z partnerami krajowymi i zagranicznymi  naszej placówki oraz dziesięcioleciem kabaretu Absurd. Święto Edukacji Narodowej obchodziliśmy dnia 12 października w scenerii  Dworu Modrzewiowego Hotelu Cristal Park. Uroczystości rozpoczęto od podpisania porozumień z partnerami krajowymi i zagranicznymi – dyrektorami szkół polskich oraz Partnerem Szkoły Górnikiem Zabrze. Następnie wyróżniający się w pracy nauczyciele otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły mgr Andrzeja Kota nagrody, a przedstawiciele instytucji wspierających naszą placówkę pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Tarnowie oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie w dniach 11 – 14.10.2018 r gościli w Tarnowie  delegacje szkół polskich i placówek współpracujących ze SP20 z:

  1. Gimnazjum im. JPII z Wilna(Litwa) – z dyrektorem szkoły Panem Adamem Błaszkiewiczem
  2. Obwodowego Związku Polaków Żytomierszczyzny (Ukraina) – z Prezesem Zarządu Panią Wiktorią Laskowską Szczur
  3. Szkoły z polskim językiem nauczania z Hnojnika(Czechy) z dyrem szkoły Panem Tadeuszem Gryczem
  4. Szkoły im. Dózsa György z Veszprem – z dyrektorem szkoły Panem  Lengyel Károly i wicedyrektorem Panią Halmayné Badacsonyi Márta
  5. Szkoły Katolickiej im. Szilágyi Erzsébet w Veszprem – z dyrektorem Panem György Halmay

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­