2018

Motto:
Bajki zostaną dopóty,
dopóki  nie zabraknie
na świecie dzieci oraz ludzi
wrażliwych na piękno.
A. 
Matuszewski

Literatura dla dzieci - bajki i baśnie - zaspakaja podstawowe potrzeby rozwijającej się osobowości dziecka. Posiada ona ogromne walory kształcące, estetyczne i wychowawcze, wzbogaca wiedzę dziecka, rozwija wyobraźnię, pamięć, uszlachetnia uczucia, kształci jego charakter. W celu zachęcenia młodych czytelników do sięgnięcia po tego typu literaturę, nauczyciele bibliotekarze z pomocą aktywu bibliotecznego, przygotowali konkurs pt. „Festiwal Bajek”. Impreza czytelnicza dla uczniów klas 3 SP odbyła się 28.05 w sali teatralnej. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców mieli miesiąc czasu na przygotowanie się do rywalizacji w poszczególnych konkurencjach, związanych z wyszczególnionymi w regulaminie bajkami i baśniami. Podczas realizacji poszczególnych zadań, drużyna każdej klasy, musiała się wykazać bardzo dobrą znajomością baśni i bajek, zdolnościami plastycznymi i aktorskimi. Po zaciętej rywalizacji wygrała klasa 3c. Zwycięska klasa otrzymała zaszczytny tytuł „WIELKICH MIŁOŚNIKÓW BAJEK”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i wychowawcom za wspaniałą zabawę. 

Zapraszamy do korzystania z bogactwa naszej szkolnej biblioteki.

Joanna Zając otrzymała nagrodę II stopnia  - w kategorii klas IV-VII - w  XIV Małopolskim Konkursie Plastycznym „Ziemia Ojczysta”. Organizatorem przedsięwzięcia jest SP nr 101 w Krakowie. Patronat nad konkursem objęli: Prezydent RP Andrzej Duda, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Konsul Honorowy Królestwa Danii Janusz Kahl i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Asia - uczennica klasy VII b – przesłała pracę plastyczna pod tytułem: „Czuwający smok wawelski”. Finał konkursu odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

Od 1 września 2017 do 31maja 2018 roku wybrani uczniowie klas młodszych - z 1a, 2a i 3a  - uczestniczyli w projekcie „ Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich Szkół  Podstawowych” współfinansowanym przez Narodowy Bank Polski i pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Tarnowa. Opiekunami realizowanego projektu były wychowawczynie tych klas: pani Marta Kamykowska, pani Iwona Wojnarowicz i pani Maria Strejczek.

INFORMACJA O PRZEBIEGU XIX MIEDZYNARODOWEJ AKADEMII POEZJI TARNÓW 2018 rok oraz XX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

W dniach 9.05.2018 – 13.05.2018 r przebywała w Tarnowie młodzież wraz z opiekunami uczestnicząc w XIX Miedzynarodowej „AKADEMII POLSKIEJ POEZJI -  Tarnów 2018”. Głównymi organizatorami Konkursów było  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej oraz Szkoła podstawowa nr 20 im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie. Projekt realizowany był jako zadanie zlecone przez Senat RP w ramach opieki nad Polonią w 2018 w zakresie edukacji. Patronat nad konkursem udzielając równoczesnie wsparcie finasowego był Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­