W ramach obchodów Święta Niepodległości nasze zuchy wzięły udział w wieczornicy „Patriotyczne zuchów śpiewanie” w Szkole Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie. Celem tego spotkania było przybliżenie zuchom jakże ważnych wartości „Bóg, Honor, Ojczyzna”, poprzez muzykę i śpiew pieśni patriotycznych.  Wysłuchaliśmy wierszy o tematyce niepodległościowej i wspólnie śpiewaliśmy pieśni legionowe.

Nie zabrakło jednak samodzielnego działania i tak ważnej dla dzieci w wieku zuchowym zabawy. W gromadach uczestnicy układali tematyczne hasła z rozsypanek, puzzle i prezentowali na forum wszystkich. W końcowej części wieczornicy do wspólnych zabaw i pląsów włączyli się harcerze i obecni Rodzice.  Spotkanie zakończyło się zawiązaniem kręgu i obrzędowym pożegnaniem.

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać,
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie,
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
Wytrwale i do końca wyciągnąć przyjazną dłoń”.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­