Na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Tarnowie oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie w dniach 11 – 14.10.2018 r gościli w Tarnowie  delegacje szkół polskich i placówek współpracujących ze SP20 z:

 1. Gimnazjum im. JPII z Wilna(Litwa) – z dyrektorem szkoły Panem Adamem Błaszkiewiczem
 2. Obwodowego Związku Polaków Żytomierszczyzny (Ukraina) – z Prezesem Zarządu Panią Wiktorią Laskowską Szczur
 3. Szkoły z polskim językiem nauczania z Hnojnika(Czechy) z dyrem szkoły Panem Tadeuszem Gryczem
 4. Szkoły im. Dózsa György z Veszprem – z dyrektorem szkoły Panem  Lengyel Károly i wicedyrektorem Panią Halmayné Badacsonyi Márta
 5. Szkoły Katolickiej im. Szilágyi Erzsébet w Veszprem – z dyrektorem Panem György Halmay

W spotkaniach udział wzięli również przedstawiciele Rady Rodziców SP20
i Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie.

W większości ww placówki funkcjonuję na terenach Kresów II Rzeczypospolitej. Podczas trzech dni spotkań rozmawialiśmy o:

 1. dalszej wzajemnej współpracy,
 2. możliwości pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz (Senat RP, Funduszu im. Wacława Felczaka).
 3. Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży
 4. Wspólnoty Polskiej
 5. Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie”

Szczególnie dużo obiecujemy sobie po dyskusji dot. Funduszu jako nowego tworu współfinansującego wymianę młodzieży. Forum było kontynuacją corocznych spotkań w Veszprem w obecności szkół z tego węgierskiego województwa. SP20 wychodzi dalej i proponuje systematyczne, coroczne spotkanie wszystkich głównych podmiotów wzajemnej współpracy zagranicznej. Zaplanowaliśmy kolejne w maju 2019 roku przy okazji realizacji międzynarodowego projektu Akademii Polskiej Poezji – Tarnów 2019.  Omówiony został również harmonogram wymiany n-li i uczniów poszczególnych placówek z SP20 w r. szkolnym 2018/2019. Wstępnie zaplanowane zostały międzynarodowe wymiany uczniów naszej szkoły:

 1. Październik 2018 udział drużyny piłki nożnej SP20 w Międzynarodowym Turnieju Przyjaźni w piłce nożnej w Veszprem (Węgry),
 2. Styczeń/luty 2019 – przyjazd do Tarnowa grupy uczniów (poznawanie historii
  i dziedzictwa naszego kraju) z Veszprem (Wegry) w ramach Fundacji
  Falczaka
 3. Maj 2019 – wyjazd grupy 45 uczniów SP20 na wymianę młodzieży (projekt artystyczny) do Veszprem, Balatonfűred, Papa (Węgry)
 4. 14 – 19 maja 2019 r – udział uczniów z Litwy, Ukrainy, Czech, Węgier, Austrii w Akademii Polskiej Poezji Tarnów 2019
 5. Wyjazd 50 uczniów i nauczycieli SP20 do Wilna – śladami naszej historii
 6. 7 – 8 Czerwca 2019 r udział dwóch drużyn z Veszprem w Międzynarodowym Turnieju Przyjaźni w piłce nożnej
 7. Wrzesień/październik 2019 wyjazd grupy 50 uczniów i nauczycieli SP20 na Ukrainę (Lwów, Żytomierz, Biała Cerkiew, Kijów) – udział w Festiwalu Kultury Polskiej w Żytomierzu – Śladami naszej historii.

Rada Rodziców rozważa możliwość zorganizowania kolonii letniej nad Balatonem na Węgrzech w okresie wakacji dla 50 uczniów szkół tarnowskich. Planowane jest również wspólne spotkanie nauczycieli z SP20, Hnojnika i Veszprem w dniach 1 – 3 maja 2019 roku nad Balatonem.

Szacujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 wymiana zagraniczna objętych będzie około 200 uczniów SP20 i podobna liczba uczniów spoza Polski. Spotkania nauczycieli dotyczyć będą grupy około 40 – 50 osób z naszej szkoły.

Elementem spinającym forum było podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy SP20 i zagranicznymi placówkami. W marcu 2018 przy okazji Dni Przyjaźni Polsko Węgierskiej w Veszprem w ramach imprez towarzyszących zostały podpisane porozumienia pomiędzy SP20 i szkołami im. Dózsa György  i Szkołą katolicką im. Szilágyi Erzsébet  w Veszprem. W dniu 12 października 2018 roku dyrektor SP20 Pan Andrzej Kot podpisał porozumienie z dyrektorami szkół z Wilna, Żytomierza, Hnojnika. Podpisanie nastąpiło w obecności ok. 120 osób (nauczycieli, pracowników szkoły, sponsorów oraz Przyjaciół szkoły).

Formułują one ramy organizacyjne dla realizacji współpracy i wymiany młodzieży pomiędzy tymi szkołami. Forum było również wstępem do rozpoczęcia przez szkołę obchodów 100 rocznicy niepodległości Tarnowa i Polski. Udział delegacji szkół z Kresów był dodatkowym podniesieniem rangi naszych obchodów.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­