Od 1 września 2017 do 31maja 2018 roku wybrani uczniowie klas młodszych - z 1a, 2a i 3a  - uczestniczyli w projekcie „ Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich Szkół  Podstawowych” współfinansowanym przez Narodowy Bank Polski i pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Tarnowa. Opiekunami realizowanego projektu były wychowawczynie tych klas: pani Marta Kamykowska, pani Iwona Wojnarowicz i pani Maria Strejczek.

Podczas wspólnych zajęć uczniowie zostali wprowadzeni do świata ekonomii poprzez poznanie historii pieniądza, uczyli się planować budżet domowy  oraz poznali instytucje finansowe. Na zakończenie projektu uczniowi indywidualnie rozwiązywali praktyczny test z ekonomii i wykonali prace plastyczne – w technice collage. Najlepsi uczniowie reprezentowali naszą szkołę w trakcie podsumowania projektu  dnia 17 maja 2018.

Celem Konkursu na Najlepszy Collage „Jestem przedsiębiorczy” było zachęcenie uczniów do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji ekonomicznej.  Naszą szkołę reprezentowali w nim: Julia Gogola kl.1a, Jakub Kurleto kl.1a i Martyna Gorgosz kl.2a. Do konkursu zorganizowanego na podsumowanie projektu w Szkole Podstawowej nr 8 zgłoszono 21 prac plastycznych. Każdy uczeń miał ustnie zaprezentować swoją pracę przed komisją. I tak  I miejsce przyznano uczniowi z klasy 1a Jakubowi Kurleto z naszej szkoły.

Kolejnym etapem projektu podsumowującym udział dzieci klas młodszych był test praktyczny  „Wędrówka z Jasiem i Małgosią po ekonomicznych stacjach uczenia się” również przeprowadzony w SP nr 8. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy 3a: Julia Kozielec, Nadia Kozielec i Natalia Litwora. Dziewczynki doskonale wykorzystały swoją wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu i zajęły I miejsce wśród pozostałych szkół. Gratulujemy !!!

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­