Od 1 czerwca 2017 do 30 kwietnia 2018 roku grupa  16 uczniów z klasy 7a i 7b uczestniczyła w projekcie na  „ Najciekawszą Grę Ekonomiczną ” - realizowanym podczas trwania „Tarnowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego Pierwszego Wieku” (współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski i pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Tarnowa).

Opiekunami realizowanego projektu byli nauczyciele, którzy wcześniej zostali przygotowani do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji finansowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i uczenia się: pani Marta Kamykowska, pani Maria Strejczek i pani Iwona Wojnarowicz. Uczniowie w ramach projektu zapoznali się ze słownictwem ekonomicznym, nabyli umiejętność gospodarowania budżetem domowym, a zdobytą wiedzę wykorzystali przy konstruowaniu gier ekonomicznych. Na zakończenie projektu do konkursu zostały zgłoszone dwie gry: „ Wieża Wygranych – 3D” – przygotowana przez uczennice z klasy 7b (Emilię Rudolphi – Sperkę, Karolinę Tryt oraz Martynę Uznańską)  oraz logiczna gra matematyczna „ Ekonomia na co dzień” również opracowana przez uczennice z klasy 7b  (Aleksandrę Bieś, Małgorzatę Cyrek, Aleksandrę Niemiec) . Podsumowanie projektu nastąpiło  w dniu 26 kwietnia 2018 roku w Pałacu Młodzieży w Tarnowie, gdzie obie gry w drodze konkursu zajęły IV miejsce. W kolejnym dniu uczniowie mieli możliwość przetestowania 15 gier zgłoszonych do konkursu. Najlepszy wynik w testowaniu gier spośród uczniów naszej szkoły -  III miejsce - zajęła uczennica klasy 7a Emilia Smalec.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­