Z  okazji Święta Edukacji Narodowej dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz przyjaciele naszej Szkoły spotkali się – 13 października - w Dworze Modrzewiowym Hotelu Cristal Park. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 mgr Andrzej Kot wyraził wdzięczność pedagogom za: pracę, wyrozumiałość, zaangażowanie i codzienny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. W tym roku na uroczystości goszczono również dyrektorów partnerskich i zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy: pana Tadeusz Grycza (dyrektora Szkoły Polskiej w Hnojniku w Czechach), pana Károlya Lengyela (dyrektora Szkoły im. Dózsa György w Veszprem na Węgrzech), panią Martę Halmay  (wicedyrektor Szkoły im. Dózsa György w Veszprem) oraz pana Halmaya Györgyiego (dyrektora Szkoły Katolickiej im. Szilágyi w Veszprem).

Nasi goście podczas krótkich przemówień podkreślili znaczenie współpracy naszych placówek, wymiany uczniów i nauczycieli. Złożyli życzenia dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej oraz udanej kontynuacji współpracy zagranicznej. W części artystycznej – nagrodzeni gromkimi brawami - wystąpili: tancerki z klasy IIIBG, klasa III a z piosenką „Wietrzyk”, wokalistka Justyna Patrzałek z klasy 5a oraz recytator Szymon Bryniarski z klasy IIIc. Święto pracowników oświaty w bieżącym roku było również możliwością podziękowania za lata współpracy i wsparcia w okresie funkcjonowania Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie. Wśród nagrodzonych podziękowaniem byli również nasi dyrektorzy szkół zagranicznych. Otrzymanie statuetki i dyplomu było odzwierciedleniem podziękowania za wieloletnią współpracę, realizację programów pomocowych finansowanych ze środków Funduszu Wyszehradzkiego, Erasmusa+ czy Senatu RP. Wyróżniający się pedagodzy naszej Szkoły otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły nagrody, a Rada Rodziców przekazała wszystkim ciepłe życzenia i kosz słodyczy.

Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji...
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­