Treningi z nowym trenerem klas p. Dawidem Krupą, przed inauguracją nowego roku szkolnego, odbędą się na boisku szkolnym ze sztuczną nawierzchnią SP 20 o godzinie 10.30  w dniach 23 sierpnia ( czwartek) , 24 sierpnia ( piątek ), 28 sierpnia ( wtorek), 30 sierpnia ( czwartek ). Zapraszamy

Pod nadzorem i Patronatem klubu Górnik Zabrze w Szkole Podstawowej nr 20 w Tarnowie Mościcach będą szkoleni młodzi piłkarze w Tarnowie. W związku z wypowiedzeniem Szkole Podstawowej nr 20 w Tarnowie Mościcach umowy o współpracy przez Klub UNIA Tarnów, szkoła rozpoczęła starania o wsparcie dla realizacji zadań szkoleniowych przez inny Klub. Skierowano oferty do niektórych klubów Ekstraklasy z naszego regionu. Wśród pozytywnych odzewów wybrano Klub z dużymi osiągnięciami piłkarskimi, kolebkę wielu reprezentantów Polski – Górnik Zabrze. Pragnę poinformować, że nastąpiło sfinalizowanie rozmów dotyczących współpracy pomiędzy Górnikiem Zabrze a Szkołą Podstawową nr 20 w Tarnowie.

W wyniku wielogodzinnych rozmów, spotkań z Władzami Klubu wypracowano model współpracy. Uczniowie klas piłkarskich będą szkoleni w szkole we współpracy i pod nadzorem merytorycznym trenerów klubu Górnika Zabrze. W rozgrywkach piłkarskich uczniowie szkoły reprezentować będą klub Górnik 20-tka Tarnów jako filię Górnika Zabrze. Reprezentując „20-tkę Tarnów” w turniejach i  rozgrywkach piłkarskich będą równocześnie zawodnikami Górnik Zabrze. W szkole, w ścisłej korelacji z lekcjami odbywać się będą zajęcia treningowe z nauczycielami – trenerami piłki nożnej posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje UEFA.

Na co mogą liczyć zawodnicy oddziałów sportowych tutejszej szkoły? Na bezpłatne treningi z trenerami szkoły i Górnika Zabrze, na profesjonalny sprzęt sportowy, mecze oraz turnieje na wysokim poziomie. Przewidziano wspólne mecze sparingowe z drużynami Górnika Zabrze, treningi prowadzone przez szkoleniowców klubu, spotkania z zawodnikami Górnika Zabrze, obozy sportowe współfinansowane przez ten Klub, uczestnictwo w meczach Ekstraklasy. Najlepsi zawodnicy „20 – tki” będą mogli wyjeżdżać na obozy sportowe z zawodnikami Górnika Zabrze.

W przypadku dzieci urodzonych w roku 2008 i 2009 kontynuujemy nabór do oddziału piłkarskiego Górnik - 20-tka Tarnów” pod Patronatem Górnika Zabrze. Trwa również nabór uzupełniający do pozostałych klas sportowych (klasy V – VIII) w starszych rocznikach ( 2007 – 2002 rok urodzenia) Zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona liczebnością klasy. Osobami odpowiedzialnymi za nabór są:

 1. ds. sportu SP20 - Tel. 14 633 15 17, w.22
 2. mgr Sławomir Szymański - Tel. +48 571 390 377

Motto:
Bajki zostaną dopóty,
dopóki  nie zabraknie
na świecie dzieci oraz ludzi
wrażliwych na piękno.
A. 
Matuszewski

Literatura dla dzieci - bajki i baśnie - zaspakaja podstawowe potrzeby rozwijającej się osobowości dziecka. Posiada ona ogromne walory kształcące, estetyczne i wychowawcze, wzbogaca wiedzę dziecka, rozwija wyobraźnię, pamięć, uszlachetnia uczucia, kształci jego charakter. W celu zachęcenia młodych czytelników do sięgnięcia po tego typu literaturę, nauczyciele bibliotekarze z pomocą aktywu bibliotecznego, przygotowali konkurs pt. „Festiwal Bajek”. Impreza czytelnicza dla uczniów klas 3 SP odbyła się 28.05 w sali teatralnej. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców mieli miesiąc czasu na przygotowanie się do rywalizacji w poszczególnych konkurencjach, związanych z wyszczególnionymi w regulaminie bajkami i baśniami. Podczas realizacji poszczególnych zadań, drużyna każdej klasy, musiała się wykazać bardzo dobrą znajomością baśni i bajek, zdolnościami plastycznymi i aktorskimi. Po zaciętej rywalizacji wygrała klasa 3c. Zwycięska klasa otrzymała zaszczytny tytuł „WIELKICH MIŁOŚNIKÓW BAJEK”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i wychowawcom za wspaniałą zabawę. 

Zapraszamy do korzystania z bogactwa naszej szkolnej biblioteki.

Joanna Zając otrzymała nagrodę II stopnia  - w kategorii klas IV-VII - w  XIV Małopolskim Konkursie Plastycznym „Ziemia Ojczysta”. Organizatorem przedsięwzięcia jest SP nr 101 w Krakowie. Patronat nad konkursem objęli: Prezydent RP Andrzej Duda, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Konsul Honorowy Królestwa Danii Janusz Kahl i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Asia - uczennica klasy VII b – przesłała pracę plastyczna pod tytułem: „Czuwający smok wawelski”. Finał konkursu odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

Od 1 września 2017 do 31maja 2018 roku wybrani uczniowie klas młodszych - z 1a, 2a i 3a  - uczestniczyli w projekcie „ Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich Szkół  Podstawowych” współfinansowanym przez Narodowy Bank Polski i pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Tarnowa. Opiekunami realizowanego projektu były wychowawczynie tych klas: pani Marta Kamykowska, pani Iwona Wojnarowicz i pani Maria Strejczek.

INFORMACJA O PRZEBIEGU XIX MIEDZYNARODOWEJ AKADEMII POEZJI TARNÓW 2018 rok oraz XX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

W dniach 9.05.2018 – 13.05.2018 r przebywała w Tarnowie młodzież wraz z opiekunami uczestnicząc w XIX Miedzynarodowej „AKADEMII POLSKIEJ POEZJI -  Tarnów 2018”. Głównymi organizatorami Konkursów było  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej oraz Szkoła podstawowa nr 20 im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie. Projekt realizowany był jako zadanie zlecone przez Senat RP w ramach opieki nad Polonią w 2018 w zakresie edukacji. Patronat nad konkursem udzielając równoczesnie wsparcie finasowego był Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela.

26 kwietnia - w związku z tegoroczną 100 rocznicą Odzyskania  Niepodległości - zorganizowany został w naszej szkole konkurs recytatorski POLSKA – MOJA OJCZYZNA. Udział w nim wzięli przedstawiciele wszystkich klas młodszych oraz dzieci z Przedszkola nr 35. Pomimo dość trudnego tematu, najmłodsi, odświętnie ubrani ,dumnie wygłaszali patriotyczne teksty. Całość była prowadzona przez uczennicę gimnazjum Gabrielę Pałach. Podczas obrad jury, dzieci słuchały pieśni patriotycznych w wykonaniu klasy 3b, oraz podziwiały pląsy swoich kolegów i koleżanek z klasy 3c w krakowiaku. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni pamiątkowymi książkami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkości.

Od 1 czerwca 2017 do 30 kwietnia 2018 roku grupa  16 uczniów z klasy 7a i 7b uczestniczyła w projekcie na  „ Najciekawszą Grę Ekonomiczną ” - realizowanym podczas trwania „Tarnowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego Pierwszego Wieku” (współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski i pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Tarnowa).

Projekt "AKADEMIA POLSKIEJ POEZJI - Tarnów 2018" powstał w ramach promowania Polski i kultury polskiej poza granicami kraju, wśród uczniów szkół i środowisk polonijnych. Uczestnikami imprezy będzie młodzież polonijna wraz z opiekunami z Ukrainy, Czech, Rosji ,Węgier i Litwy. Tematem przewodnim będzie polska poezja, bez określania przedziału czasowego. Eliminacje do "Akademii Polskiej Poezji" odbywać sie będą w miastach uczestników. Daje to możliwość szerszej grupie do podejmowania działań, co służy promocji naszej kultury, zdobywania umiejętności językowych. Nagrodą będzie wyjazd do Tarnowa i uczestnictwo w Akademii. Założeniem projektu jest spotkanie integracyjne w Tarnowie uczniów polskiego pochodzenia z krajów sąsiednich, wzmacnianie i podtrzymywanie polskich więzi kulturowych. Młodzież chce podjąć działania służące integracji, a projekt daje możliwość rozmów, wyrażania refleksji nie tylko w sposób werbalny, ale również za pomocą wizualizacji plastycznej czy muzycznej. Wiodącym motywem będzie polska poezja. Służyć ma ona wzmacnianiu i podtrzymywaniu tożsamości, pokazania polskości w różnych aspektach od kultury poprzez realia życia codziennego w naszym kraju. W trakcie projektu uczniowie z innych krajów będą mieli możliwość współuczestniczyć przez kilka dni ze swoimi rówieśnikami w zaplanowanych działaniach co pozwoli na budowanie dialogu miedzy społecznościami, minimalizowanie dystansu dzielącego Polaków, potrzeby wzajemnego poznania sie i zrozumienia. Podczas imprezy młodzi Polacy z różnych krajów maja możliwość doskonalenia umiejętności językowych, poznania miejsc związanych z historią i kultura swoich przodków, co ma dla nich szczególne znaczenie. Projekt przewiduje pobyt w Tarnowie i Krakowie uczestników przez pięć dni. Uczestnicy po przyjeździe oprócz udziału w Akademii zwiedzają muzea, poznają zabytki kultury i architektury naszego kraju. Uczestniczą we wspólnych zajęciach szkolnych, mają możliwość spotkania z rówieśnikami z Polski. Projekt przewiduje udział 60 uczestników (uczniów i opiekunów) spoza Polski, którzy mieszkają w jednym hotelu, razem spędzają czas wolny .Dużą wagę przykładamy do realizacji warsztatów, gdzie poprzez profesjonalne prowadzenie zajęć metodą aktywną przełamane zostaną bariery językowe. Uczestnicy poszerza wiedze o naszym kraju, jego kulturze, historii, obyczajach, życiu codziennym, zrozumieją potrzeba tworzenia wspólnego środowiska kulturowego, które pozwoliłoby na kształtowanie odpowiednich postaw. Podczas warsztatów młodzież pod kierunkiem specjalistów będzie szukać twórczych rozwiązań w zakresie interpretacji polskiej poezji, werbalizowania refleksji, nadawać im kształt plastyczny, muzyczny czy tez teatralno - recytatorski. Efektem warsztatów będą prezentacje w konkursach recytatorskim i plastycznym przygotowanych wcześniej utworów poezji polskiej oraz wspólny taniec POLONEZ wykonywany przez międzynarodowa grupę uczestników w trakcie koncertu finałowego. Uczniowie recytować będą utwory a prace plastyczne zostaną zaprezentowane na zorganizowanej wystawie. Opracowana zostanie również prezentacja multimedialna obrazująca realizacje projektu

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem realizowanego w poprzednich latach Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego organizowanego od 1998 roku. Wpisuje się w działania podejmowane na rzecz Polonii i Polaków za granica. Działania określone Uchwałą Prezydium Senatu RP przewidują wspieranie i organizacje konkursów oraz wymian młodzieży. Przedsięwzięcie, gdzie spotykają się uczniowie ze środowisk polonijnych z ich rówieśnikami w kraju aby wspólnie rozwijać kompetencje związane z poznawaniem literatury polskiej, kultury, historii i języka polskiego, służy integracji i aktywizacji. Nie do wszystkich dociera pomoc programowa, a celem Akademii jest właśnie wsparcie dla mniejszych ośrodków polonijnych. Środowiska te systematycznie widza potrzebę zminimalizowania dystansu dzielącego Polaków zamieszkujących w różnych krajach, dążą do wzajemnego poznania, tworzenia wspólnego środowiska kulturowego, które by sprzyjało wzrastaniu Polaków aktywnych społecznie.

Projekt "Akademia Polskiej Poezji - Tarnów 2018" nie jest całkowicie nowy. Wiąże sie z organizowanym od kilkunastu lat przez nasze Stowarzyszenie Międzynarodowym Konkursem Recytatorskim. Posiada juz swoją tradycje, jest oparty na współpracy tarnowskich uczniów z uczniami polskiego pochodzenia ze szkół i ośrodków z Ukrainy, Czech, Litwy, Węgier, Rosji. Wspólne działania rozpoczęły się

pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Zostały wpisane do zadań szkoły sportowej a od 2003 roku również do działań Stowarzyszenia.

Działania te obejmują następującą współpracę:

 1. Samorząd Mniejszości Polskiej na Węgrzech - Szkoła Podstawowa im. Dozsa Gyorgy – od 2003 roku uczestniczy w Konkursie młodzież z Veszprem, Székesfehérvar, coroczna wymiana młodzieży i wspólny udział w festiwalach w Balatonfured i Tarnowie. Równocześnie SAiPSzS jest organizatorem corocznego wyjazdu uczniów i nauczycieli na Dni Przyjaźni Polsko - Węgierskiej, gdzie uczestnicząc w imprezach prezentujemy nasza kulturę i tradycje.
 2. Gimnazjum Polskie im. JP II w Wilnie - od 1997 roku wymiana młodzieży i udział w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim w Tarnowie
 3. Parafia Polska pw. Jana Bosko w Wilnie – od 1997 roku, j.w, wyjazdy uczniów z Tarnowa na wycieczki do Wilna i okolic
 4. Szkoły Polskie w Daugawpilsie i Rezekne – od 1998 r. udział w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim, pobyt n-li w ramach Tygodnia Kultury Polskiej w Daugawpilsie
 5. środowiska polonijne ze Strzelczysk, Myslatycz, Brodów, Korsowa, Romanowa ( Ukraina) – od 1996 r. pomoc charytatywna, coroczne wyjazdy na Ukrainę z darami i zwiedzanie zachodniej części tego kraju, udział w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim. Akcja charytatywna przeprowadzana jest systematycznie co roku. Przybiera różnoraką formę, od finansowej poprzez materiały budowlane, art. papiernicze, zabawki i żywność, która jest zawożona corocznie w ramach wycieczki przez uczniów szkoły. W Tarnowie gościła w 2007 roku również grupa uczniów z Brodów, którzy przez cały tydzień codziennie uczęszczali na zajęcia do tutejszej szkoły. Ta forma integracji sprawdziła sie, pozostawiając wiele wrażeń nie tylko uczniom z Ukrainy, lecz również u młodzieży tarnowskiej.
 6. środowisko polonijne w Żytomierzu – pierwsza reprezentacja zagraniczna, która w 1996 roku uczestniczyła w Konkursie – obecnie systematyczna współpraca ze Związkiem Polaków Obwodu Żytomierskiego i miasta Żytomierz
 7. Kamieniec Podolski ( Ukraina) - wyjazdy na Ukrainę, zwiedzanie zachodniej cześci tego kraju, udział w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim,
 8. Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny w Białej Cerkwi i Szkoła Ogólnokształcąca nr 1 w Białej Cerkwi( Ukraina) – udział w Konkursie, wymiana kulturalna w ciągu roku szkolnego,
 9. Szkoła Podstawowa z polskim językiem nauczania w Hnojniku ( Czechy) – od 2006 roku coroczna wymiana młodzieży, udział we wspólnych imprezach uczniów obu szkół, wymiana rad pedagogicznych, udział w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim,

W br pragniemy nawiązać współpracę z Kotłaskim Miejsko Kulturalno-Oświatowym Ruchem Społecznym "Polonia Kotłaska".. W tym mieście w czasie wojny zginęło wielu mieszkańców Tarnowa. Mając takie grono przyjaciół, jest rzeczą naturalną, iż chcemy sie razem spotkać, porozmawiać, zaproponować uczniom wspólne spędzenie czasu w sposób twórczy, aktywny, realizujący ambitne cele wychowawcze. Współpraca ta odbywa się i rozwija, bo jest głębokie zainteresowanie naszego środowiska i partnerów zagranicznych tą forma wymiany. Po powstaniu Stowarzyszenia w 2003 roku na mocy porozumienia ze szkołą sportową i Radą Rodziców objęło patronat nad współpracą zagraniczną, szczególnie z ośrodkami polskimi. Taka forma współpracy zyskuje ogromna popularność. Nasza młodzież oraz ich rówieśnicy z zaprzyjaźnionych szkół wciąż zgłaszają nowe pomysły. Tak zorganizowaliśmy koncerty artystyczne, Międzynarodowy Festiwal Artystyczny w ramach Funduszu Wyszehradzkiego, itp. W tę atmosferę wpisuje sie Akademia, która łączy w sobie doświadczenie dotychczasowych imprez międzynarodowych. Pomoc Senatu RP we wcześniejszych imprezach (konkursach recytatorskich) daje dodatkowy bodziec i potwierdzenie dla sensowności i pozytywnych efektów tych działań. W ub roku nastąpiła przerwa w realizacji tych projektów, głównie z powodu braku wystarczających środków finansowych. Zdajemy sobie jednak sprawę, ze jest głęboka potrzeba kontynuacji tych działań. Świadczą o tym oczekiwania naszych partnerów z ww środowisk polonijnych, ich telefony, maile, listy. Budowanie więzi miedzy społecznościami polonijnymi jest konieczne i jak zauważamy bardzo potrzebne. Zarówno nam Polakom mieszkającym w kraju jak i tym, którzy chcą kultywować tradycje patriotyczne poza granicami ojczyzny.

Nie możemy zawieść ich oczekiwań.

WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:

 1. Gmina Miasta Tarnowa,
 2. Grupa AZOTY SA,
 3. Hotel CRISTAL PARK,
 4. Firma Reklamowa IMPREX
 5. Centrum Sztuki Mościce
 6. Rada Rodziców przySP nr 20 w Tarnowie w Tarnowie

Materiały do pobrania:

 

Uczniowie klas od IV SP i klas gimnazjalnych przystąpili do Ogólnopolskiej Akcji „Wyzwanie Czytelnicze”. Akcja miała na celu promocję czytelnictwa wśród rówieśników. Na godzinach wychowawczych, uczniowie uzupełniali przygotowane wcześniej plansze wpisując tytuły książek, które są godne polecenia. Plakaty zostały rozmieszczone na korytarzach szkoły, uczniowie mieli możliwość poznać propozycje książkowe swoich rówieśników.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­