Celem naszego projektu jest pokazanie  więzi łączącej pokolenia młodych mieszkańców naszego miasta na przestrzeni stulecia jakie mija od zakończenia Wielkiej Wojny i odzyskania Niepodległości.  Próba porównania pokolenia młodych Tarnowian, którym dane było „widzieć Polski zmartwychwstanie” i nas  współczesnych.  Żyjemy w różnych czasach, posiadamy inne doświadczenia historyczne i życiowe, a przecież potrafimy podobnie rozumieć wartość Niepodległości.
Dzieci i młodzież odnajdują w życiu współczesnym miasta, szkoły, rodziny pamiątki tamtych przełomowych dni i lat. Te pamiątki to miejsca, zabytki, cmentarze wojenne, pomniki, dokumenty (listy, pamiętniki, zdjęcia), biografie znanych i nieznanych szerzej Tarnowian (i mieszkańców szeroko pojętej Ziemi Tarnowskiej).


Chcemy ukazać i zrozumieć doniosłość momentu odzyskania Niepodległości, kształtować postawy szacunku wobec dokonań minionych pokoleń, rozwijać i pogłębiać zainteresowania przeszłością Małej i Wielkiej Ojczyzny.
Sposób realizacji. Uczestnicy odnajdują informacje o  społeczności młodych Tarnowian roku 1918 poprzez wybrane organizacje patriotyczne, wydarzenia historyczne, postaci (np. Jerzy Braun, Andrzej Małkowski…) pokazane  na tle swoich czasów. Interesuje nas Tarnów na początku XX wieku (wszystko co pokazuje miasto i jego mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży). Jakimi problemami żyli ówcześni Tarnowianie? Swoje poszukiwania uczestnicy projektu gromadzą, porządkują, opisują.  Starają się odnaleźć w  postawach, motywacjach świadków i uczestników Niepodległości te wartości, które nadal bliskie są współczesnej młodzieży.  Wybrane postaci niekoniecznie muszą być znane. Każda wzmianka o młodej osobie żyjącej w tamtym czasie jest ważna.

  • Szukamy  (np. w Internecie, bibliotece, pytamy nauczyciela, rodzica, dziadków) postaci związanej z odzyskaniem niepodległości przez Tarnów
  • Szukamy  informacji o Tarnowie tamtych lat (początku ubiegłego wieku, lat I Wojny Światowej, roku 1918, wojny polsko-bolszewickiej 1920. Zwracamy uwagę na zdjęcia, pocztówki, dokumenty, tablice pamiątkowe, nazwy ulic.
  • Odnajdujemy miejsca w naszym mieście i okolicy, które mogą być związane z odzyskaniem niepodległości (np. Cmentarz Legionistów w Łowczówku i inne Cmentarze Wojenne z I Wojny Światowej), budynek teatru, który pierwotnie należał do patriotycznej organizacji Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, budynek przy ul. Kapitulnej (przy Katedrze), gdzie znajdował się punkt werbunkowy do Legionów Piłsudskiego, Kościół ks. Filipinów skąd wyruszyła jesienią 1918 roku młodzież na odsiecz Lwowa…

TERMINARZ I HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ:
- zainteresowani  uczniowie przeprowadzają kwerendę w bibliotece szkolnej szukając Tarnovianów związanych z tematyką projektu, poszukują informacji w innych źródłach  ( październik 2017).
- uczniowie pod opieką nauczycieli historii opracowują zebrane informacje w dowolnej, wybranej przez siebie i uzgodnionej z nauczycielem formie (październik, listopad 2017).
- uczniowie redagują okolicznościową Ścienną Gazetę Rocznicową pomiędzy salami 209 i 210 ( 2-3, 6-8 listopada 2017).
- w porozumieniu z nauczycielami plastyki chętni uczniowie biorą udział w konkursie plastycznym na plakatNiepodległość  - Święto Radości! ( 20-31 października). Wystawa pokonkursowa – 6-10 listopada 1917).
- uczniowie wspólnie z nauczycielami  odpowiedzialnymi organizują  Szkolny Apel Niepodległości – prezentację multimedialną, której motywem przewodnim jest wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych  popularnych w latach 1914-1920 (10 listopada 1917).
- autokarowa wycieczka uczniów biorących udział w projekcie do Łowczówka na Cmentarz Legionistów (planowany termin pomiędzy 13-16 listopada 2017).
W zamyśle opiekunów Projektu może on ulec szczegółowym modyfikacjom spowodowanym okolicznościami i nowymi pomysłami uczestników. Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w Projekcie. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele historii.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­