22 czerwca 2017 miało miejsce uroczyste podsumowanie mijającego Roku Szkolnego. W  wypełnionej po brzegi auli Mościckiego Centrum Sztuki obecni byli: Dyrektor i wicedyrektorzy,  nauczyciele, uczniowie,  rodzice,  przedstawiciele Rady Rodziców, zaproszeni goście i przyjaciele Szkoły. Wśród zaproszonych gości znajdowała się Dyrektor Wydziału Edukacji pani Bogumiła Porębska W tegorocznej Gali – co było nowością – uczestniczyli   nie tylko absolwenci, lecz wszyscy uczniowie.  W części oficjalnej głos zabrał Dyrektor Zespołu, który przypomniał najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne, sportowe i artystyczne.

Podziękował uczniom i nauczycielom za solidna pracę, przyjaciołom szkoły za zainteresowanie i ofiarność. Do podziękowań dołączył się przewodniczący Rady Rodziców. Nastąpiło przekazanie sztandaru. Na scenie pojawili się  wyróżniający się sportowcy oraz absolwenci uhonorowani Złotymi Tarczami. Ci ostatni otrzymali Listy Pochwalne, a ich rodzice Listy Gratulacyjne. Upominki rzeczowe otrzymali  szczególnie wyróżniający się  w nauce i pracy społecznej uczniowie wytypowani przez wychowawców. Na uwagę zasługuje także wręczenie wielu absolwentom certyfikatów języka angielskiego i niemieckiego. Zgodnie z tradycją szkolną Samorząd Uczniowski ogłosił wyniki plebiscytu, który wyłonił nauczycieli oraz uczniów nagrodzonych Laurami. Drugą część uroczystości uświetniły perfekcyjnie  wykonane przez dzieci i młodzież Szkoły układy  taneczne, a także występy wokalne oraz recytacje.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­