27-11-XI„Największym dobrem
Jest wolna Ojczyzna”.
Wincenty Witos

W listopadzie 1918 roku pisał 17 letni tarnowianin, harcerz Adam Ciołkosz: „Bracia, czy czujecie? Słowo staje się ciałem. W oczach naszych dokonuje się to, za co pokolenia żyły i umierały... nam właśnie danem jest w udziale oglądać Polski zmartwychwstanie! Szalona radość rozpiera nam serca, kiedy myślimy o tem, zdaje się nam, że cały świat jest dla nas za mały, że nic dla nas za trudnego, za ciężkiego, czegobyśmy nie uczynili dla Polski; chcielibyśmy wszystko co nasze Polsce oddać.”

95 lat temu kraj nasz, po półtora wieku trwającej niewoli odradzał się do niepodległego bytu. Ziściły się nadzieje i zaowocowały czyny sześciu pokoleń najlepszych synów naszego Narodu. Mieliśmy znów swój Dom – Polskę!

30 października 1918 Rada Miasta Tarnowa, obradująca w Ratuszu pod przewodnictwem burmistrza Tadeusza Tertila podjęła historyczną uchwałę kończącą okres austriackiego zaboru, oświadczając: „Tarnów oddaje się poleceniom rządu warszawskiego i organowi rządowemu utworzonemu przez Radę Regencyjną da posłuch”. W nocy z 30 na 31 października1918 Tarnów stał się pierwszym wolnym miastem w odzyskującej niepodległość Polsce.

Święto Niepodległości ma w naszej Szkole wyjątkową pozycję wśród historycznych rocznic. Tematykę tę widać na klasowych gazetkach i tablicach. Gimnazjaliści uczestniczyli w okolicznościowej prezentacji multimedialnej połączonej ze śpiewaniem pieśni patriotycznych. Poczet Sztandarowy reprezentował Szkołę w uroczystościach 11 Listopada na terenie Mościc. W zadumie wysłuchaliśmy homilii wygłoszonej na uroczystej Mszy Św. za Ojczyznę przez księdza katechetę Piotra Gawełdę. Tradycyjnie w obchodach niepodległościowych uczestniczyłi również najmłodsi uczniowie naszej szkoły, zuchy z Gromad Zuchowych "Weseli Przyrodnicy", "Mali Podróżnicy" i "Dzielne Skrzaty" pod opieką swoich instruktorów. Udział w uroczystościach był jednym z punktów regulaminu zdobywanej sprawności "Piłsudczyka", która znakomicie służy wychowaniu patriotycznemu oraz przybliżeniu zuchom wydarzeń jakie miały miejsce w 1918 roku. 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­