27-11-XI„Największym dobrem
Jest wolna Ojczyzna”.
Wincenty Witos

W listopadzie 1918 roku pisał 17 letni tarnowianin, harcerz Adam Ciołkosz: „Bracia, czy czujecie? Słowo staje się ciałem. W oczach naszych dokonuje się to, za co pokolenia żyły i umierały... nam właśnie danem jest w udziale oglądać Polski zmartwychwstanie! Szalona radość rozpiera nam serca, kiedy myślimy o tem, zdaje się nam, że cały świat jest dla nas za mały, że nic dla nas za trudnego, za ciężkiego, czegobyśmy nie uczynili dla Polski; chcielibyśmy wszystko co nasze Polsce oddać.”

95 lat temu kraj nasz, po półtora wieku trwającej niewoli odradzał się do niepodległego bytu. Ziściły się nadzieje i zaowocowały czyny sześciu pokoleń najlepszych synów naszego Narodu. Mieliśmy znów swój Dom – Polskę!

30 października 1918 Rada Miasta Tarnowa, obradująca w Ratuszu pod przewodnictwem burmistrza Tadeusza Tertila podjęła historyczną uchwałę kończącą okres austriackiego zaboru, oświadczając: „Tarnów oddaje się poleceniom rządu warszawskiego i organowi rządowemu utworzonemu przez Radę Regencyjną da posłuch”. W nocy z 30 na 31 października1918 Tarnów stał się pierwszym wolnym miastem w odzyskującej niepodległość Polsce.

Święto Niepodległości ma w naszej Szkole wyjątkową pozycję wśród historycznych rocznic. Tematykę tę widać na klasowych gazetkach i tablicach. Gimnazjaliści uczestniczyli w okolicznościowej prezentacji multimedialnej połączonej ze śpiewaniem pieśni patriotycznych. Poczet Sztandarowy reprezentował Szkołę w uroczystościach 11 Listopada na terenie Mościc. W zadumie wysłuchaliśmy homilii wygłoszonej na uroczystej Mszy Św. za Ojczyznę przez księdza katechetę Piotra Gawełdę. Tradycyjnie w obchodach niepodległościowych uczestniczyłi również najmłodsi uczniowie naszej szkoły, zuchy z Gromad Zuchowych "Weseli Przyrodnicy", "Mali Podróżnicy" i "Dzielne Skrzaty" pod opieką swoich instruktorów. Udział w uroczystościach był jednym z punktów regulaminu zdobywanej sprawności "Piłsudczyka", która znakomicie służy wychowaniu patriotycznemu oraz przybliżeniu zuchom wydarzeń jakie miały miejsce w 1918 roku. 

01-11-xi
01-11-xi 01-11-xi
02-11-xi
02-11-xi 02-11-xi
03-11-xi
03-11-xi 03-11-xi
04-11-xi
04-11-xi 04-11-xi
05-11-xi
05-11-xi 05-11-xi
06-11-xi
06-11-xi 06-11-xi
07-11-xi
07-11-xi 07-11-xi
08-11-xi
08-11-xi 08-11-xi
09-11-xi
09-11-xi 09-11-xi
10-11-xi
10-11-xi 10-11-xi
11-11-xi
11-11-xi 11-11-xi
12-11-xi
12-11-xi 12-11-xi
13-11-xi
13-11-xi 13-11-xi
14-11-xi
14-11-xi 14-11-xi
15-11-xi
15-11-xi 15-11-xi
16-11-xi
16-11-xi 16-11-xi
17-11-xi
17-11-xi 17-11-xi
18-11-xi
18-11-xi 18-11-xi
19-11-xi
19-11-xi 19-11-xi
20-11-xi
20-11-xi 20-11-xi
21-11-xi
21-11-xi 21-11-xi
22-11-xi
22-11-xi 22-11-xi
23-11-xi
23-11-xi 23-11-xi
24-11-xi
24-11-xi 24-11-xi
25-11-xi
25-11-xi 25-11-xi
26-11-xi
26-11-xi 26-11-xi
27-11-xi
27-11-xi 27-11-xi
28-11-xi
28-11-xi 28-11-xi
29-11-xi
29-11-xi 29-11-xi
30-11-xi
30-11-xi 30-11-xi
31-11-xi
31-11-xi 31-11-xi

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­