DSC 02201Warszawa, 24 października 2013 r. Konferencja w Centrum Olimpijskim z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, ministerstw, środowisk naukowych, kuratoriów oświaty i szkół poświęcona była prezentacji projektu „ Mały Mistrz ”, przedstawieniu jego założeń metodycznych, organizacyjnych, finansowych. Główną ideą projektu Mały Mistrz, jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym też dotyczących zdrowego stylu życia.  W konferencji uczestniczył wicedyrektor naszego zespołu Włodzimierz Pajor.

Projekt ma także za zadanie pomóc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zdobyciu nowoczesnej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia ciekawych zajęć zachęcających młodych Polaków do podejmowania nowych form aktywności, a także podniesienie atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego.

- Chcemy zaprosić nauczycieli do współpracy, chcemy im zaoferować profesjonalne, gruntowne szkolenia i program opracowany w ten sposób, że na każdych zajęciach będzie wiadomo, co z tym dzieckiem zrobić, tak aby dostało naprawdę atrakcyjne i dobrze przygotowane merytorycznie zajęcia. - podkreślała Minister Mucha, mówiąc o projekcie Mały Mistrz.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­