10-slubowanie6.10.2012. To był wyjątkowy dzień dla najmłodszych uczniów „Dwudziestki” - uroczystość ślubowania i pasowania na członków społeczności uczniowskiej. Dziewczynki i chłopcy w odświętnych strojach stanęli przy swoich wychowawczyniach Marii Gdowskiej i Annie Wójcik, aby w obecności Dyrektora Zespołu i rodziców złożyć ślubowanie.

Obiecali uroczyście, iż będą pilnie uczyć się i sumiennie wypełniać obowiązki szkolne, szanować rodziców, nauczycieli, starszych i kolegów, dbać o dobre imię Szkoły, wzorową nauką i sprawowaniem przynosić jej zaszczyt, kochać Ojczyznę. Ceremonii dopełniło dotknięcie każdego ucznia przez Dyrektora symbolicznym piórem. W części artystycznej dzieci z klasy II a przygotowały inscenizację „Księżniczka na ziarnku grochu”. Układy baletowe i taneczne zaprezentowali uczniowie klas IV b i V b. Pobyt w szkole zakończył słodki poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie.

01-slubowanie
01-slubowanie 01-slubowanie
02-slubowanie
02-slubowanie 02-slubowanie
03-slubowanie
03-slubowanie 03-slubowanie
04-slubowanie
04-slubowanie 04-slubowanie
05-slubowanie
05-slubowanie 05-slubowanie
06-slubowanie
06-slubowanie 06-slubowanie
07-slubowanie
07-slubowanie 07-slubowanie
08-slubowanie
08-slubowanie 08-slubowanie
09-slubowanie
09-slubowanie 09-slubowanie
10-slubowanie
10-slubowanie 10-slubowanie
11-slubowanie
11-slubowanie 11-slubowanie
12-slubowanie
12-slubowanie 12-slubowanie
13-slubowanie
13-slubowanie 13-slubowanie
14-slubowanie
14-slubowanie 14-slubowanie
15-slubowanie
15-slubowanie 15-slubowanie
16-slubowanie
16-slubowanie 16-slubowanie
17-slubowanie
17-slubowanie 17-slubowanie
18-slubowanie
18-slubowanie 18-slubowanie

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­