10-slubowanie6.10.2012. To był wyjątkowy dzień dla najmłodszych uczniów „Dwudziestki” - uroczystość ślubowania i pasowania na członków społeczności uczniowskiej. Dziewczynki i chłopcy w odświętnych strojach stanęli przy swoich wychowawczyniach Marii Gdowskiej i Annie Wójcik, aby w obecności Dyrektora Zespołu i rodziców złożyć ślubowanie.

Obiecali uroczyście, iż będą pilnie uczyć się i sumiennie wypełniać obowiązki szkolne, szanować rodziców, nauczycieli, starszych i kolegów, dbać o dobre imię Szkoły, wzorową nauką i sprawowaniem przynosić jej zaszczyt, kochać Ojczyznę. Ceremonii dopełniło dotknięcie każdego ucznia przez Dyrektora symbolicznym piórem. W części artystycznej dzieci z klasy II a przygotowały inscenizację „Księżniczka na ziarnku grochu”. Układy baletowe i taneczne zaprezentowali uczniowie klas IV b i V b. Pobyt w szkole zakończył słodki poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­