DSC0136812.10.2012 obchodziliśmy w naszej Szkole Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela. Święto pracowników oświaty posiada w Polsce 40-letnią tradycję. Nawiązuje ono do powołania 14.10.1773 roku przez Sejm – z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w świecie Ministerstwa Edukacji. Centralną częścią  obchodów Dnia Nauczyciela było spotkanie nauczycieli, pracowników oświaty oraz przyjaciół Szkoły w sali teatralnej. Dyrektor Zespołu przyznał nagrody wyróżniającym się nauczycielom. Podziękowania za współpracę otrzymali przedstawiciele zakładów i organizacji wspierających Szkołę. Samorząd Uczniowski uhonorował „najsympatyczniejszych” pedagogów (p. Marek Migduła i ks. Piotr Gawełda). W dowcipnej części artystycznej –przygotowanej przez panie polonistki Agnieszkę Raszkę i Laurę Wojtarowicz – wystąpili uczniowie klasy II B gimnazjum. 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­