zssRozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie

3 września ( poniedziałek ) 2012 r. :

Klasy pierwsze Szkoły Podstawowej godz. 8.00 – mała sala gimnastyczna

Pozostałe klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum godz. 9.00 – boisko szkolne

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­