wigilja 2011_0920 grudnia nauczyciele i pracownicy Szkoły oraz emeryci spotkali się na uroczystej Wigilii. W sali teatralnej obejrzeliśmy przedstawienie Szopki przygotowane przez klasy najmłodsze 3 b i 3 c pod artystyczną opieką wychowawczyń Marii Gdowskiej i Anna Wójcik. Warto podkreślić, iż inscenizację tę oklaskiwali dzień wcześniej w Sali Lustrzanej włodarze miasta wraz z pracownikami magistratu. Kolacja wigilijna była okazją do przełamania się opłatkiem, zjedzenia smacznego posiłku i oczywiście wspólnego śpiewania kolęd.

Modlitwę poprowadził katecheta ks. Piotr Gawełda. Na Wigilię  przybyli emerytowani nauczyciele niezawodnie pamiętający o swojej Szkole, która chociaż zmienia się  z „duchem czasu”, jest wierna wartościom mądrych pedagogów, którzy przez 50 lat tworzą jej niepowtarzalny charakter.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­