pozegnanie_27.jpgNa te dni czekaliśmy pracowite 10 miesięcy. 21 czerwca w auli Mościckiego Centrum Sztuki odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów. Były przemówienia, podziękowania i kwiaty. W podniosłej i wzruszającej atmosferze, przy udziale nauczycieli i rodziców spotkało się 83 szóstoklasistów i 103 gimnazjalistów klas trzecich. Uzyskali oni zaszczytne tytuły Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 20 i Gimnazjum nr 9. Najlepsi otrzymali Srebrne i Złote Tarcze, dyplomy oraz listy pochwalne wręczane rodzicom. Nastąpiło przekazanie sztandarów nowym pocztom sztandarowym. Pięcioro nauczycieli dostało przyznawane przez młodzież Laury. Wybrano również pięcioro wyróżniających się w opinii rówieśników gimnazjalistów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne grup tanecznych, które pokazały tradycyjnie wspaniałe umiejętności uczniów Zespołu.
22 czerwca to oficjalny dzień zakończenia roku szkolnego 2010/2011. O godzinie 9 obok budynku szkolnego zebrali się nauczyciele i uczniowie. Wprowadzono poczty sztandarowe. Odświętnie ubrana młodzież odśpiewała hymn, wysłuchała wystąpień Dyrektora i przewodniczącego Rady Rodziców. Po uroczystości uczniowie otrzymali w klasach od wychowawców upragnione świadectwa i nagrody. Warto nadmienić, że w tym roku szkolnym wszyscy uczniowie zostali promowani.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­