bem20 listopada (piątek) o godz. 9:00 oraz o godz. 11:00 w Mościckim Centrum Kultury odbędą się dwa koncerty stanowiące jeden z elementów podsumowujących Rok gen. Józefa Bema. Weźmie w nich udział młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Dózsa György w Veszprem (Węgry), Szkoły Podstawowej im. Gen. J. Bema w Balatonfűred (Węgry), Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie, Zespołu szkół Sportowych w Tarnowie oraz zespół DSA. Na koncerty zapraszają: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie oraz ZSS w Tarnowie-Mościcach.

Koncert będzie prezentowany dla uczniów i nauczycieli szkół tarnowskich; weźmie w nim udział, oprócz Władz miasta Tarnowa - również delegacja UW w Veszprem. W trakcie Koncertu młodzież prezentować będzie muzykę, taniec naszych krajów, lecz również np. taniec niemiecki. Elementami scalającymi tę międzynarodową imprezę ma być wykonanie hymnu UE w języku polskim i węgierskim, oraz wspólny krótki taniec na zakończenie imprezy. (Jego nauka odbędzie się dzień wcześniej w trakcie warsztatów tanecznych.)
"Gen. J. Bem jako bohater dwóch narodów jest symbolem dzisiejszej współpracy szkół i placówek naszego miasta z partnerami węgierskimi. Prym w tej współpracy wiodą Szkoła Podstawowa nr 15 i Zespół Szkół Sportowych. Roczna wymiana uczniów i nauczycieli w obu szkołach oscyluje w okolicach 100 osób. Wymiana ma charakter stały, systematyczny. Nasza młodzież bierze udział w festiwalach na Węgrzech, chętnie przebywa tam również w celach turystycznych. Również nauczyciele i dyrekcje szkół maja możliwość systematycznych spotkań i wymiany doświadczeń. Bardzo ważnym elementem tych wymian jest pomoc i wsparcie udzielane przez władze miasta Tarnowa i województwa samorządowego Veszperm. Obie te instytucje podpisały z początkiem obecnego wieku umowę o wzajemnej współpracy." - stwierdza dyrektor ZSS Andrzej Kot. Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­