wegry_19W dniach 18 - 21 listopada 2009 r. przebywała  w Tarnowie na zaproszenie Dyrektora naszej Szkoły  liczna grupa młodzieży węgierskiej.  Reprezentowali oni dwie zaprzyjaźnione od lat  z Zespołem Szkół Sportowych szkoły z Veszprem oraz Balaton Fired.  Młodzi Węgrzy wraz z nauczycielami zwiedzali Tarnów w towarzystwie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.  Obejrzeli wystawę w Muzeum Okręgowym poświęconą 80 rocznicy sprowadzenia prochów generała Bema, złożyli kwiaty pod jego pomnikiem, udali się pod Mauzoleum bohatera trzech narodów w Parku Strzeleckim.

W piątek odbył się w Mościckiej Fundacji Kultury uroczysty koncert przyjaźni z udziałem dzieci i młodzieży polskiej i węgierskiej.  Węgrzy śpiewający po polsku, Polacy po węgiersku (m.in. Odę do radości, Hej, sokoły) wzbudzali aplauz wypełnionej po brzegi sali, na której obecny był również pan Prezydent miasta. Wspaniale brzmiała orkiestra złożona z młodzieży z Balaton Fired. Nasi tancerze jak zwykle zachwycili wspaniałą choreografią. Pięknie zabrzmiał chór współorganizującej koncert Szkoły nr 15. Wzruszeń dostarczyły występy maluszków - przedszkolaków śpiewających o jesiennym deszczyku. Za motto koncertu może świetnie uchodzić transparent rozwinięty przez śpiewającą młodzież z Vesprem: Chociaż każdy z nas jest inny, to trochę jesteśmy podobni. Dobrze, że mamy wspólne pieśni.

Przyjazdy gości z Węgier i rewizyty uczniów naszej Szkoły są także okazją do porównań. Cenimy u siebie nawzajem kunszt artystyczny: wokalny i taneczny. Poznajemy się, uczymy tolerancji. Pozbywamy się stereotypów i uprzedzeń, współpracujemy w jednoczącej się coraz bardziej Europie. Uczniowie polscy doceniają wielki szacunek jaki młodzież węgierska przywiązuje do tradycji swojego narodu. To jeszcze jeden przykład cechy łączącej „Bratanków".

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­