P113067417 czerwca 2009 r. na zakończenie roku harcerskiego odbył się rajd zuchowy  niebieskim szlakiem turystycznym w Rezerwacie Przyrodniczym „Skamieniałe Miasto" w Ciężkowicach. Wzięły w nim udział wszystkie zuchy naszego szczepu i zaprzyjaźnione GZ ze SP nr 9 i 14. Pod opieką instruktorów i przewodników PTTK zuchy poznawały ciekawe legendy poszczególnych pomników przyrody. Oryginalne w kształtach skały robiły na dzieciach duże wrażenie. Niespodzianką były liczne szczeliny w skałach, przez które wszyscy z ochotą się przeciskali, chociaż nie obyło się bez strachu. Na polanie Harcerskiej odbyły się gry i zabawy terenowe przygotowane i przeprowadzone przez harcerzy starszych. Rajd zakończył się zawiązaniem tradycyjnego kręgu przyjaźni.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­