Akademii Polskiej Poezji – Tarnów 2018

Organizatorzy zakładają, że impreza:

 1. pozwoli na zaprezentowanie własnych interpretacji poezji poprzez recytację, wytwory plastyczne,
 2. otworzy różnorodne poziomy kreatywności uczniów związane z interpretacją poezji
 3. pozwoli przeżyć piękne i radosne chwile z poezją polską,
 4. pokaże piękno Tarnowa, Małopolski,
 5. zintegruje młodzież z kraju i zza granicy
 6. pozwoli opiekunom na wymianę doświadczeń w trakcie spotkania warsztatowego,
 7. zaprezentuje piękno ziemi małopolskiej uczniom z różnych zakątków Polski i z sąsiednich krajów

Udział w konkursie:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej, oraz uczniowie gimnazjum ( 12 – 16 lat).
 2. Daną placówkę z Polski w AKADEMII POLSKIEJ POEZJI  reprezentuje dwóch (Polska) – trzech (zagranica) uczniów.
 3. Koszty pobytu (noclegi, wyżywienie, bilety wstępu) uczestników ponosi organizator do dnia 13.05.2018 r.
 4. Uczestnik AKADEMII POLSKIEJ POEZJI reprezentuje swoją szkołę (instytucję) w konkursach (do wyboru): recytatorskim, plastycznym oraz w warsztatach poetyckich nt. interpretacji utworów poezji polskiej – grupy tematyczne do wyboru.
 5. Na zakończenie AKADEMII POEZJI zorganizowane zostaną konkursy: recytatorski i plastyczny oraz koncert muzyczno – wokalny z udziałem uczniów poszczególnych szkół. Uczestników prosimy o kontakt celem ustalenia szczegółów
 6. W konkursie recytatorskim uczestnika obowiązuje:
  1. pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie w języku polskim dwóch dowolnych tekstów poetyckich polskich poetów, w czasie nie przekraczającym łącznie 5 minut
  2. wykonywana może być wyłącznie poezja polska.
  3. Jury nie będzie oceniało monodramu i poezji śpiewanej.
  4. teksty winny być odpowiednio dobrane do wieku i możliwości interpretacyjnych wykonawcy.
  5. prezentowane utwory muszą być opublikowane w książkach lub prasie literackiej
 7. W konkursie plastycznym oceniane będą prace  plastyczne wykonane w dowolnej technice. Prace winny nie przekraczać formatu A4..

Założenia organizacyjne:

 1. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany adres mailowy potwierdzenie uczestnictwa wraz z dokładnym harmonogramem pobytu
 2. Uczestnicy zakwaterowani zostaną w Hotelu Cristal Park w Tarnowie ul. Traugutta 5
 3. Zgłoszenia reprezentantów dokonywać należy w terminie do dnia 27.04.2018 roku na adres:

  Szkoła Podstawowa nr 20
  im. Polskich Olimpijczyków
  33 – 101 Tarnów
  ul. Zbylitowska 7
  tel./fax: 14/ 633 00 40
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursów  otrzymają dyplomy oraz upominki.
 5. Laureaci konkursów otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane  przez organizatorów i sponsorów.
 6. Przedstawiciel każdego ośrodka polskiego spoza naszego kraju otrzymuje nagrodę rzeczową.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­